Doresti sa discutam la telefon?
Închide

VREI O ESTIMARE GRATUITA PENTRU PROIECTUL TAU?
OBTINE O COTATIE ACUM »

SUNA-NE ACUM:
0723 601 602

  • en

Lucrarile de cadastru si topografie reprezinta o etapa necesara pentru intabularea dreprului de proprietate asupra unui teren sau a unei locuinte. In acest articol vom detalia care sunt etapele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate dar si actele de care aveti nevoie pentru realizarea acestora.

Prima inregistrare

Actele de proprietate ale terenului:copii legalizate;
Certificat fiscal:original sau legalizat (de la Primarie);
Adeverinta de rol:original sau legalizat (de la Primarie);
Certificat de casatorie:legalizat (daca este cazul);
Nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului):original sau legalizat (de la Primarie);
Buletine proprietari:copie;
Extras de plan parcelar sau incadrare in tarla (pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor)
Cerere de receptie si inscriere
Declaratie

Actualizare sau rectificare

Extrasul de carte funciara: copie;
Documentatia de cadastru:copie;
Actele de proprietate:copie;
Buletinele proprietarilor:copie;
Actele care stau la baza actualizarii: de ex. proces verbal de vecinatate, nomenclator stradal (adeverinta cu adresa corecta a imobilului) etc.:copii legalizate;
Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru:original;
Certificat fiscal: original sau legalizat (de la Primarie);
Adeverinta de rol:original (de la Primarie)
Cerere de receptie si inscriere
Declaratie

Alipire sau dezmembrare

Extrasul de carte funciara:copie;
Documentatia de cadastru:copie;
Actele de proprietate:copie;
Buletinele proprietarilor:copie;
Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata
Cerere de receptie si inscriere
Declaratie

Ridicari topografice pentru PAC, PUD, PUZ, PUG

Extrasul de carte funciara:copie;
Documentatia de cadastru:copie;
Actele de proprietate:copie;
Buletinele proprietarilor:copie;
Certificat de urbanism:copie legalizata
Cerere privind solicitarea avizului de receptie a lucrarii
Declaratie

Identificare amplasament ( Trasare )

Extrasul de carte funciara:copie;
Documentatia de cadastru:copie;
Actele de proprietate:copie;
Buletinele proprietarilor:copie;
Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata